Článek poskytuje podrobné informace o prognóze přežití pro různé typy a stadia rakoviny štítné žlázy. Pokud objektivně posoudíme, prognózy nejsou vždy růžové, takže je nutné pečlivě uvažovat o tom, zda jsou tyto informace pro pacienta nezbytné.

Statistika uvedená v článku je určena k obecnému vyšetření, protože každý pacient má jinou nemoc.

Jak se provádí prognóza?

Abychom pochopili, jak jsou sestaveny zdravotnické statistiky a prognózy, je třeba se dozvědět o často používaných pojmech. Lékaři například často používají termín přežití 5 nebo 10 let.

To neznamená, že pacient bude žít pouze 5 nebo 10 let.

Míra přežití udává počet lidí, kteří zůstávají naživu po 5 nebo 10 letech po ukončení chemoterapie nebo radioterapie.

Například pojem 10leté přežití je 80% znamená, že v deseti letech po léčbě zemře v průměru 20% všech pacientů, kteří dostali radiaci nebo chemoterapii.

Lékaři používají tento ukazatel, aby porovnali vliv různých typů léčby na mezinárodní úrovni.

Termín "střední přežití" označuje dobu, kdy bylo uhynuto více než 50% pacientů se stejnou diagnózou.

Podle definice žije více než polovina pacientů déle než zjištěné střední přežití. Je důležité si uvědomit, že průměrná míra přežití je prostě jakousi průměrnou indikací délky života pacientů.

Před studiem statistik je třeba si uvědomit, že všechny předpovědi úmrtnosti a přežití jsou sestaveny na základě studie anamnézy stovek tisíc pacientů.

Proto žádné předpovědi nemohou přesně předpovídat, jak se rakovina štítné žlázy vyvíjí specificky pro každého jednotlivého pacienta.

Každý lékař potvrdí, že neexistují dva stejní pacienti a stejná léčba může vykazovat různé výsledky.

Aby bylo možné předpovědět rakovinu štítné žlázy, používají se mezinárodní a národní zdroje, ve kterých jsou shromažďovány všechny zprávy o výsledcích léčby pacientů s rakovinou.

Jaké faktory ovlivňují prognózu?

Kromě průměrné mortality po léčbě rakoviny štítné žlázy může ošetřující lékař pacienta provést osobní předpověď.

Onkolog bude studovat různé faktory, aby vypočítal pravděpodobný výsledek onemocnění. Tyto faktory se nazývají prognostické faktory.

Dalším důležitým faktorem, který může ovlivnit individuální prognózu, je celkové klinické hodnocení rakoviny.

K posouzení nediferencovaných forem rakoviny se maligní buňky pečlivě vyšetřují pod mikroskopem a poté je laborant porovnává se zdravými žlázovými buňkami.

Pro sestavení prognózy rozvoje folikulární a papilární rakoviny štítné žlázy se hodnotí nádor jako celek.

Podle výsledků studie doktor může dát následující závěr:

 • nádor je dobře diferencovaný, nejsou detekovány maligní buňky mimo štítnou žlázu;
 • nádor je středně diferencovaný, malígní buňky se nacházejí v blízkých tkáních krku a lymfatických uzlin;
 • v tkáních těla bylo nalezeno mnoho maligních buněk, nádor byl mírně diferencovaný.

Dobře diferencované rakoviny jsou definovány jako nízké riziko. Rostou velmi pomalu a šíření metastáz je nepravděpodobné.

Špatně diferencované rakoviny mají tendenci rychle růst, což znamená, že prognóza bude negativní. Proto mají nejhorší předpovědi medulární a anaplastické typy rakoviny štítné žlázy.

Téměř polovina lidí s anaplastickou rakovinou štítné žlázy má v době diagnózy již metastázy, které se rozšířily do vzdálených oblastí těla.

Další prognostické faktory

 • věk pacienta;
 • stadium rakoviny štítné žlázy;
 • související choroby;
 • přítomnost hormonálních poruch;
 • velikost nádoru;
 • přítomnost metastáz.

Jak spolehlivě jsou předpovědi přežití pro rakovinu štítné žlázy?

Jak již bylo uvedeno výše, statistiky nemohou přesně předpovědět výsledek léčby.

Stejný typ rakoviny štítné žlázy se může u různých pacientů vyvinout různými poměry a různými vedlejšími účinky.

Zobecněné prognózy nejsou dostatečně podrobné, aby pochopily, kolik je prognóza srovnatelná s konkrétním případem onemocnění.

Přesnost jednotlivých prognóz je vyšší.

Statistika přežití pro karcinom štítné žlázy

Obecné statistiky o přežití po léčbě rakoviny štítné žlázy, uvedené níže, jsou založeny na anamnéze pacientů, kteří dostávali léčbu od 90. let do roku 2010.

Je třeba si uvědomit, že každý rok se zlepšují metody léčby, což znamená, že v současné době má každá nemoc lepší perspektivu.

 1. Prognóza dobře diferencovaných typů rakoviny štítné žlázy.

Průběh radioterapie papilární rakoviny štítné žlázy je pro tělo nejbezpečnější a má nejlepší výsledky.

Přibližně 98 ze 100 pacientů s diagnostikovaným papilárním karcinomem štítné žlázy úspěšně překročilo 10letou linii přežití.

Prognóza folikulární rakoviny štítné žlázy je téměř stejně dobrá.

92 ze 100 lidí (92%) přežije deset let po podání diagnózy.

 1. Prognóza nediferencovaných typů rakoviny štítné žlázy.

Medulární typ rakoviny štítné žlázy má také velmi dobrou prognózu. 75 ze 100 pacientů přežije po dobu deseti let po ukončení léčby.

Bohužel nejhorší známá prognóza úmrtnosti je nejnebezpečnější anaplastická rakovina štítné žlázy. Pouze 15 ze 100 pacientů (15%) podstoupí desetiletou hranici pro přežití.

Přežití v různých stádiích rakoviny

Podívejme se podrobně na statistiku přežití pro každý typ a stupeň rakoviny štítné žlázy.

První a druhý stupeň papilárního typu rakoviny je velmi léčen.

Všech 100% pacientů s tímto typem karcinomu štítné žlázy, zjištěných v počátečním stádiu, snadno projde desetiletou hranicí přežití.

Pokud byla diagnóza provedena, když onemocnění dosáhne třetí fáze: procento přežití se mírně sníží.

Avšak pouze 2 pacienti (diagnostikovaní s papilárním typem rakoviny štítné žlázy ve třech stupních) ze stovek zemřou během 5-6 let po zjištění nemoci.

Nejpozději (IV. Stupeň) papilární rakoviny štítné žlázy jsou šance na přežití téměř poloviční.

Zhruba 50 ze 100 pacientů diagnostikovaných s papilární rakovinou štítné žlázy IV. Stupně přežije deset let po ukončení intenzivního průběhu léčby.

10letá prognóza přežití pro folikulární karcinom štítné žlázy je téměř stejně pozitivní jako u jiného diferencovaného typu rakoviny žlázy.

Prakticky všichni pacienti mají úplnou remisi. 97% pacientů s diagnózou folikulárního karcinomu štítné žlázy v počáteční fázi (I-II) přežívá 10 až 15 let po ukončení léčby.

V diagnostikovaném III. Stupni onemocnění bude asi 70 ze 100 pacientů schopno přežít 10 nebo více let po léčbě.

Ve IV. Stupni folikulárního typu rakoviny se statistiky výrazně zhoršují.

Pouze 45 ze 100 pacientů s diagnózou čtvrtého stupně folikulárního karcinomu štítné žlázy přežívá 10 let po stanovení rakoviny.

Medulární karcinom štítné žlázy má také poměrně dobrou prognózu ve srovnání s jinými typy rakoviny.

V prvních stadiích je rakovina vysoce léčitelná, takže 90% pacientů přežije během 10 let od diagnostiky onemocnění.

Asi 60 ze 100 pacientů diagnostikovaných s medulární rakovinou III. Stupně přežívá 10 nebo 15 let po léčbě.

Bohužel statistika přežití po léčbě IV. Stupně medulárního karcinomu štítné žlázy je velmi zklamáním.

Zhruba 25 ze 100 pacientů s diagnostikovaným karcinomem prsu v čtvrtém stadiu přežije 5 až 10 let po ukončení léčby.

Prognózy pro anaplastickou rakovinu štítné žlázy nejsou příliš pozitivní.

Téměř všichni pacienti s metastatickou formou anaplastické rakoviny žijí od 2 měsíců do 6 měsíců.

Pouze 7 ze 100 pacientů s anaplastickým typem rakoviny štítné žlázy překonává desetiletou prahovou hodnotu pro přežití.

Individuální prognóza přežití pro anaplastickou rakovinu štítné žlázy závisí na velikosti nádoru a na přítomnosti metastáz.

Nejlepší prognóza je dána, pokud velikost nádoru nepřesáhne 5 cm, a také v nepřítomnosti metastáz v kostních tkáních. Ale dokonce i v nejlepším případě bude schopno přežít pouze 20 lidí ze 100 nemocných prvních 5 let po terapii.

Prognóza rakoviny štítné žlázy

Míra přežití u rakoviny štítné žlázy

Onkologické léze v riziku smrti jsou jedním z předních míst mezi dalšími druhy nemocí s vysokou úmrtností.

Nicméně rakovina štítné žlázy prognóza je jedním z nejvíce příznivý ve srovnání s jinými rakoviny: nízkofrekvenčního diferenciální formy léze je pouze 10% z celkového počtu případů detekce onemocnění štítné žlázy.

Vysoký stupeň náchylnosti k nepříznivým účinkům štítné záření určuje frekvenci symptomů rakoviny v daném oboru, a latentní tendenci proudit bez zjevných známek vnějších zabraňuje včas zjistit aktuální patologické změny v prsní tkáni.

Rakovina štítné žlázy v pozdních stádiích je nepříznivá, ale řada charakteristických symptomů, které charakterizují standardní klinický obraz průběhu onemocnění, umožňují, aby diagnostika začala co nejrychleji.

Rakovina štítné žlázy jeviště

Charakteristiky průběhu onemocnění

Před lékař určil jako „rakovina štítné žlázy,“ pacient je podezření, že nemoc je přiřazeno číslo diagnostických postupů, které budou detekovat patologické změny ve tkáních štítné žlázy, příznaky zhoubných novotvarů v ní, jakož i pomoci určit druh a stupeň současného procesu.

Klinický obraz onemocnění může být rozmazaný v počátečních stádiích rakoviny této lokalizace, stejně jako v jeho asymptomatickém průběhu, což je pro pacienta obzvláště nebezpečné. V pozdějších stadiích vývoje štítné žlázy je symptomatologie živější.

Počáteční fáze mohou být charakterizovány mírným chvěním hlasu bez zjevného důvodu, pocit obtíží při polykání nebo hrudníku v krku.

Snadné malátnost, mírné zvýšení tělesné teploty a mírně zduření lymfatických uzlin na krku, nejsou vždy přitahují pozornost pacienta, ale může být primární patologické projevy charakteristické změny onemocnění v tkáních postiženého orgánu.

Podle toho, jaké typy rakoviny štítné žlázy jsou diagnostikovány, prognóza pro pacienta se může výrazně lišit.

Klasifikace příslušných druhů patologie umožňuje klasifikovat zjištěnou chorobu jako specifický typ a v závislosti na tom využít určitou možnost léčby.

Důležité! Následující moderní klasifikace, která rozlišuje různé typy rakoviny štítné žlázy, také umožňuje lékaři předpovědět pacientovi předběžnou prognózu, která je později určena na základě údajů během potřebných klinických studií.

Mohou být také rozdělena krok štítné žlázy, na kterém hlavní příznaky tohoto procesu v tkáních štítné žlázy, stejně jako typ lékařské vlivu pozastavení negativní symptomy nemoci.

Klasifikace choroby

Mortalita z karcinomu štítné žlázy závisí na histologickém indexu nádoru. Klasifikace onemocnění je následující:

 1. Papilární rakovina štítné žlázy se vyskytuje nejčastěji - u 75% případů detekce této patologie. V případech, kdy je diagnostikován papilární karcinom štítné žlázy, je míra přežití po dobu pěti let od diagnózy onemocnění v průměru 95%. Procesní patologické změny tkáně, kdy tato forma rakoviny štítné žlázy doprovázena počáteční léze pouze jeden lalok prostaty, která v nepřítomnosti terapeutické modality rozšířila do celého těla. Papilární karcinom štítné žlázy, zjištěný v nejranějším stádiu, je lépe přístupný, pokud ne úplné vyléčení, pak spíše přivádí patologický proces blíže k době nástupu remisie.
 2. Folikulární karcinom štítné žlázy charakterizované prevalencí patologického procesu pouze v těle samotném, metastázy zřídka překračují své limity a prognóza je pro tuto formu rakoviny příznivá - 85%. Tento typ rakoviny štítné žlázy může být provozován, ale dobrý výsledek po operaci je zaznamenán, když je zjištěn v co nejdříve možné fázi. Rakovina folikulů, která je zjištěna ve studii štítné žlázy, prognóza pětiletého přežití po operaci je řádově 75-95%.
 3. Nejnižší míra přežití je pozorována při rakovině, jako je medulární rakoviny, stanoveno při vyšetření štítné žlázy, prognóza přežití, která je menší než 15%. Při této formě onemocnění se může také provádět operaci, ale má poměrně nízkou účinnost: medulyarny štítné zhoubného nádoru po operaci má nepatrně větší počáteční - 18-20%, jak je uvedeno na klíčení metastázami v přilehlých orgánů a systémů.
 4. Anaplastická rakovina nejčastější je míra přežití, pokud je diagnostikována nejmenší - méně než 3%. Velké množství metastáz, které se velmi rychle tvoří a proniká do všech sousedních orgánů, činí chirurgickou intervenci neúspěšnou.

V některých případech existuje směsná manifestace této rakoviny. který se projevuje v kombinaci rakovinných buněk odlišné povahy.

Typ léčebného účinku zde určuje pouze lékař a závisí na počtu převládajících patologických buněk. V tomto případě je onkologie štítné žlázy asi 20% a míra přežití pacienta závisí na stupni zanedbání nemoci.

Důležité! Úmrtnost na rakovinu, která je určena při diagnostice stavu štítné žlázy, je poměrně vysoká, zejména v pozdních stádiích onemocnění charakterizovaných četnými metastázami.

Vzhledem k tomu, pravidelné lékařské vyšetření, kolem požadované testy odhalí tento stav ve fázi, kdy je to možné obnova základních funkcí štítné žlázy, odstranění těch charakteristických příznaků onemocnění.

Klasifikace stupňů patologického procesu

Odhalení rakovina štítné žlázy, příznaky, které byly identifikovány včas, míra přežití je v závislosti na stupni onemocnění, stejně jako histologické povahy a tvaru procesů probíhajících v tkáních štítné žlázy.

Předpověď rakoviny štítné žlázy

Existuje také určitá klasifikace této patologie, která je určena stádiem onemocnění.

V závislosti na stádiu současného patologického procesu je nemoc rozdělena:

 • první fázi patologického procesu charakterizovaná nepřítomností metastáz v sousedních orgánech a tkáních, je zachycení rakoviny štítné žlázy 20-40%, což umožňuje chirurgický zákrok s vysokým stupněm účinnosti. Papilární rakovina štítné žlázy o 1 stupni má nejpříznivější prognózu: míra přežití po dobu pěti let je více než 98%. Folikulární rakovina štítné žlázy 1. stupně je také charakterizována plytkým pronikáním patologického procesu do orgánové tkáně a vysokým stupněm přežití během operace;
 • Rakovina štítné žlázy 2 stupně je charakterizován v případě detekce medulární formy patologie aktivací procesu tvorby metastáz, které pronikají do tkáně štítné žlázy. U jiných odrůd onemocnění je pravděpodobnost zhoršení klinického obrazu do značné míry určována věkem pacienta a jeho celkovým stavem;
 • Rakovina štítné žlázy 3 stupně je již citlivější na metastázu, zatímco oblast v blízkosti trachey je postižena, dochází k nárůstu velikosti lymfatických uzlin. Rakovina štítné žlázy 3 stupně prognóza může být relativně dobrá (pětileté přežití o 65-80%) a nežádoucím účinkem v staršího věku pacienta, významné zhoršení v jeho celkovém zdravotním stavu;
 • rakovina štítné žlázy s metastázami již odkazuje na poslední, nejpokročilejší fázi onemocnění, při které dochází k aktivní penetraci metastáz do sousedních orgánů, což zhoršuje stav pacienta, často způsobuje útržky, bolest při polykání a mluvení. rakovina štítné žlázy je dosaženo, když 4 krocích již neoperabelen vzhledem k významnému zhoršení stavu pacienta, pronikání abnormálních buněk do okolní tkáně.

Je třeba poznamenat, že se čtvrtá etapa dotyčné choroby rozdělena do několika dílčích krocích, z nichž každá je charakterizována prvním zapojení do hrtanu tkáni procesu rakovina, oblast lymfatických uzlin a krku měkkých tkání, pak proces pokračuje dále do krční tepny a prespinal zóně, a v poslední fázi, vytváření vzdálenějších metastáz, které zhoršují fungování jiných orgánů a jejich systémů.

Důležité! Identifikace všech druhů štítné žlázy v časných stádiích rakoviny mohou začít včasnou léčbu, což je správný přístup (kombinující pravou životní styl a zdravou výživu, s výjimkou všech špatných návyků a včasné nápravě léčby v případě potřeby) umožňuje pacientovi žít dlouhou dobu (5-15 let).

Proto je třeba včas věnovat pozornost i drobným změnám ve vlastním stavu tím, že projdete preventivními vyšetřeními.

Příčiny smrti u pacientů s rakovinou štítné žlázy

V závislosti na tom, jaké typy rakoviny štítné žlázy byly zjištěny v konkrétním případě, prognóza se může výrazně lišit. Existuje však určitá závislost příčin úmrtí pacientů jak na stádiu patologického procesu, tak na projevech charakterizujících toto onemocnění.

Úmrtnost, která vznikají z rakoviny štítné žlázy, je v průměru asi 1% z celkového počtu úmrtí na maligní onemocnění. Ženy ji trpí častěji než mužská polovina obyvatelstva.

100% mortality je pozorováno při šíření onemocnění hematogenním způsobem. V tomto případě dochází k metastázám v základu lebky, krku a lymfatických uzlin.

Rovněž je pozorováno 100% úmrtnosti na rakovinu štítné žlázy při invazivní povaze nádorového růstu, když je stlačena rostoucí trachea nádoru a pacient se dusí.

Často klíčení metastáz do krevních cév je pravděpodobné, což vede k obrovskému vnitřnímu krvácení, které má za následek smrt pacienta.

Analýza faktů tohoto rakoviny, že detekce rakovinných lézí štítné žlázy nastává jeho nejvíce rychlé obnovení a dlouhodobé remise s počátkem léčby v počátečních fázích procesu onemocnění.

Rakovina štítné žlázy předpovídá po operaci

Rakovina (maligní nádor) štítné žlázy - příčiny, symptomy, diagnóza a léčba

Maligní nádorová léze tkáně štítné žlázy, vyvíjející se z žlázových žláz.

Příčiny rakoviny štítné žlázy

Klíčovým faktorem ve vývoji maligního nádoru je dědičný faktor, případy nemoci u blízkých příbuzných, vliv radiace a ionizujícího záření.

Symptomy rakoviny štítné žlázy

Charakteristické symptomy onemocnění jsou vzhled uzlů a těsnění ve štítné žláze a jejich rychlý růst, nárůst krčních lymfatických uzlin, zhoršené polykání funkce nepříjemný pocit při polykání slin nebo potraviny, chrapot, za předpokladu, zvýšená chuť k jídlu, průjem, suché oko, fotofobie, bolest srdce, třes rukou a těla, pocit horečky, bušení srdce, celková slabost. únava, podrážděnost, podrážděnost, časté změny nálady, snížené libido, suchou pokožku. porucha paměti, zácpa, letargie, ospalost, snížená účinnost, zvýšená tělesná hmotnost.

Buďte opatrní

Skutečnou příčinou nádorových nádorů jsou parazité žijící uvnitř lidí!

Jak se ukázalo, je to mnoho parazitů, které žijí v lidském těle, které jsou zodpovědné za téměř všechny lidské smrtelné nemoci, včetně vzniku rakovinových nádorů.

Paraziti mohou žít v plicích, srdci, játrech, žaludku, mozku a dokonce i lidské krvi, právě proto, že začínají aktivní ničení tělesných tkání a tvorbu cizích buněk.

Jen chcete varovat, že nepotřebujete běžet do lékárny a kupovat drahé drogy, které podle lékárníků odstraní všechny parazity. Většina léků je mimořádně neúčinná, kromě toho způsobuje tělu obrovskou škodu.

Bylinkové červy, v první řadě se otrávíte!

Jak podmanit infekci a neublížit se? Hlavní onoparazitolog země v nedávném rozhovoru vyprávěl o účinném domácím způsobu odstraňování parazitů. Přečtěte si rozhovor >>>

Diagnostika rakoviny štítné žlázy

Analýza provedená anamnézu a stížnosti onemocnění, pro stanovení hladiny hormonů štítné žlázy (TSH, TG). Použité instrumentální metody diagnostiky: ultrazvukové vyšetření štítné žlázy, diagnostikovat jeho velikost a přítomnost uzlů, žláza scintigrafie, tenkou jehlou aspirační biopsií, počítačová tomografie a magnetická rezonance. Konzultace s chirurgem je nutná- onkolog.

Léčba rakoviny štítné žlázy

Nejúčinnějším způsobem léčby této patologie je chirurgické odstranění nádoru. V závislosti na indikacích se používají tyto typy operací: resekce subtotal, thyroidektomie, tyroidektomie s odstraněním cervikálních lymfatických uzlin. Během léčby se radioterapie používá také ve spojení s chirurgickým způsobem léčby. Po chirurgické léčbě jsou všichni pacienti předepisováni náhradní hormonální terapií.

Profylaxe rakoviny štítné žlázy

Je nutné podstoupit preventivní lékařské vyšetření, konzultovat endokrinologa, je nutné dodržovat jódovou stravu, vzdát se kouření a konzumovat alkohol.

Připojte se ke skupině Media Browser na Facebooku. zůstaňte naladěni!

Kolik žije po léčbě rakoviny štítné žlázy?

Onkologické onemocnění štítné žlázy se vyskytují pouze u 2% pacientů trpících rakovinou s odlišnou lokalizací. Podle statistik jsou ženy nemocné častěji než muži. U 100 000 mužů je výskyt této choroby 0,2-1,2 na 100 000 žen - 0,4-2,8.

Jsem zapojen do vlivu parazitů na onkologické onemocnění po mnoho let. Mohu s jistotou říci, že onkologie je důsledkem parazitické infekce. Paraziti vás doslova pohlcují zevnitř a otravují tělo. V lidském těle se rozmnožují a defekují, zatímco jedí lidské tělo.

Hlavní chybou je utahování! Čím dřív začnete odstraňovat parazity, tím lépe. Když mluvíme o drogách, pak je všechno problematické. K dnešnímu dni existuje pouze jeden skutečně účinný antiparazitický komplex, to je Helmilein. Zničí a vylučuje z těla všechny známé parazity - od mozku a srdce až po játra a střeva. To není možné pro žádné z existujících drog dnes.

V rámci federálního programu při podání žádosti až do (včetně), může každý obyvatel Ruské federace a SNS objednat Helmilein za sníženou cenu - 1 rubl.

Navzdory skutečnosti, že každý rok stále více a více nemocní, šance na zotavení je poměrně vysoká! To je způsobeno skutečností, že nízké diferenciační formy nádoru této lokalizace jsou pouze 10%.

Diagnostika

Jako diagnostické použití:

 • Biopsie Jedná se o jednu z nejběžnějších diagnostických metod. Obvykle se provádí pod dozorem ultrazvuku, který umožňuje zkoumat uzlové útvary od 3 milimetrů;
 • Laboratorní krevní testy - Jsou jmenováni nebo jmenováni vedle biopsie. Pomáhají určit tuto formu karcinomu štítné žlázy. Pro kompletní diagnózu můžete vyšetřit hladinu hormonů, antishchitovidnyh protilátek;
 • Instrumentální diagnostika - zahrnuje: ultrazvuk, rentgenografii, PET, MRI;

Diabetes se o to bojí. Již v dopoledních hodinách bude cukr přesně 4,5 mmol / l, jestliže před spaním.

Kolik lidí žije s rakovinou štítné žlázy?

Odpověď na tuto otázku může být velmi nejasná. Očekávaná délka života po tom, co lékaři diagnostikovali onkologické onemocnění, závisí na mnoha faktorech:

 • V jaké fázi byly onemocnění diagnostikovány;
 • Existují nějaké špatné návyky u pacienta (co?);
 • Typ rakoviny (papilární, medulární, anaplastická);
 • Přítomnost nebo nepřítomnost metastáz;

Existuje taková věc jako desetiletá a pětiletá míra přežití. Například pětiletá míra přežití ukazuje, jaký procento pacientů, u kterých je diagnostikována onemocnění, žije 5 let.

Desetiletá míra přežití ukazuje statistiky za 10 let. Ale to neznamená, že od okamžiku, kdy byla nemoc diagnostikována k smrti, zůstaly 5 let. Toto procento zahrnuje jak pacienty, kteří žili přesně pět let, tak i pacienti, kteří zcela vyléčili onemocnění.

Role operace během léčby, typy operací

Chirurgická intervence je hlavní a účinnou metodou léčby rakoviny štítné žlázy. Prakticky všechny typy onkologie spojené se štítnou žlázou, s výjimkou lymfomu a malobuněčného karcinomu, jsou léčeny chirurgicky.

Na štítné žláze jsou následující typy operací:

 • Celková tyroidektomie (úplné odstranění orgánů);
 • Dokončení tyreidektomie (odstranění všech tkání a buněk orgánu po resekci);
 • Hemireorektomie (odstranění pouze jednoho laloku);
 • Resekce (odstranění pouze určité části těla);

Operace této povahy by měly být prováděny endokrinologickými chirurgy, kteří mají osvědčení o onkologii.

Největší střediska v Evropě, kde se tyto operace provádějí, jsou:

 • Pisa (Itálie);
 • Mnichov (Německo);
 • Petrohrad (Rusko).

Po operaci je nutné zachovat zdraví, používání určitých technik:

 1. Chemoterapie;
 2. Vzdálená radioterapie;
 3. Cílová terapie;
 4. Léčba radioaktivním jódem;
 5. Hormonální terapie;

Co může ovlivnit průběh onemocnění?

Existuje celá řada prognostických faktorů, ale nejdůležitější je typ rakoviny. Nejpovolanější a příznivější prognózou je u pacientů s papilární rakovinou štítné žlázy. V průměru bylo 90% těch, kteří podstoupili operaci, nejméně 10 let po onemocnění.

Tam je také medullar typ rakoviny štítné žlázy, to je docela vzácné. Prognóza pro medulární rakovinu je často stejně optimistická. Míra přežití je mírně nižší než u folikulárních a papilárních typů onkologie.

Bohužel anaplastická rakovina zpravidla nedává příznivé předpovědi. Jedním z rozhodujících faktorů je věk pacienta. Podle statistik jsou lidé mladší 40 let pravděpodobně trpět touto chorobou.

A samozřejmě, onkologická fáze rozhoduje hodně, je určena na základě následujících faktorů:

 • Klíčení nádorů v extrathyroidní tkáni.
 • Velikost nádoru.
 • Metastáza.

Průběh vývoje onemocnění je rovněž ovlivněn stupněm diferenciace.

Existují tři hlavní stupně diferenciace:

 • Vysoce diferencované,
 • Středně diferencované;
 • Málo diferencované.

Stupeň diferenciace ukazuje, kolik rakovinných buněk se liší od zdravých buněk. Tyto testy se provádějí pomocí mikroskopu.

Ve folikulárních a papilárních formách karcinomu štítné žlázy jsou nádory rozděleny takto:

 • Nízké rozlišení - nádorová tkáň se velmi liší od zdravých buněk;
 • Průměrný rozdíl - nádorová tkáň se liší od normálních buněk štítné žlázy;
 • Vysoce diferencované - Tkáňové tkáně silně připomínají buňky zdravých tkání;

Pokud znáte míru diferenciace, lékař dokáže pochopit, jaká je pravděpodobnost metastáz. Vysoce diferencované buňky rostou velmi pomalu, postup metastázy bude prodloužen. Malodiferencované buňky se rychle rozdělují a rychle dávají metastázy.

Rehabilitace po operaci

Všichni pacienti pravidelně navštěvují endokrinologa, vyvíjí pro pacienta individuální průběh terapie. Charakteristiky léčby jsou vzaty v úvahu na základě věku pacienta, vlastností těla a životních podmínek pacienta.

Hormonální léčba je možná pouze 2 druhy:

Pokud je léčba hormony zastavena nebo ignorována, mohou se projevit příznaky hypotyreózy, a to:

 • Snížená imunita;
 • Zácpa;
 • Nízká nálada;
 • Zvýšená tělesná hmotnost;
 • Bradykardie;
 • Peeling kůže;
 • Porušení termoregulace;
 • Letargie;
 • Ospalost;
 • U žen - menstruační cyklus;

Během operace mohou být příštitné žlázy poškozeny a to vede k narušení metabolismu vápníku a fosforu. Hlavním příznakem jsou křeče, jsou zastavovány hormonálními léky. Také po operaci pacienti podstoupí léčbu radioaktivním jódem.

Několik čísel a statistik

V této části článku uvidíte různé typy rakoviny štítné žlázy a statistiky pro každou z nich.

Papilární rakovina štítné žlázy

Podle statistik je u většiny lidí léčen, protože je dobře léčen:

 • První a druhá fáze jsou téměř vždy vyléčitelná.
 • Ve 3 stádiích je příznivá prognóza snížena na 95%, tj. 95 ze 100 pacientů se s onemocněním rozdělí a obnoví.
 • Přežití ve čtvrtém stadiu papilární rakoviny štítné žlázy je 45%.

Folikulární karcinom štítné žlázy

Přežití je téměř stejně vysoké jako papilární. Většina pacientů je zcela vyléčena:

 • Statistika první a druhé etapy - 99% pacientů se zotavilo.
 • Statistika třetí etapy - 8 z 10 pacientů se zotavilo (80%).
 • Statistika čtvrtého stupně - 48% pacientů se bezpečně zotavilo.

Medullary rakovina štítné žlázy

Léčba je úspěšná, nicméně o něco horší než folikulární a papilární:

 • Statistika první a druhé etapy - Míra přežití je 97% pacientů.
 • Statistika třetí etapy - Míra přežití je 75%.
 • Statistika čtvrtého stupně - míra přežití dosahuje průměrně 24 osob ze 100 pacientů (24%).

Anaplastická rakovina štítné žlázy

Statistiky pro tento typ rakoviny jsou horší než u předchozích a pravděpodobnost návratu po operaci je o něco méně než 20%.

V každém případě však vždy máte vlastní statistiky! Jak jsme již uvedli, výsledek závisí na mnoha faktorech a neexistuje žádná taková statistika, která by zohledňovala všechny faktory.

(Zatím žádné hodnocení)

Folikulární karcinom štítné žlázy - kdo má šanci žít?

Folikulární karcinom štítné žlázy je impozantní onkologická onemocnění charakterizovaná agresivním průběhem a vysokým stupněm malignity.

Toto onemocnění je druhým nejčastějším onemocněním onkologických onemocnění štítné žlázy.

Tento typ nádoru strukturně podobné shluku bublin, má schopnost klíčit do nádob, tak snadno odhalit metastázy v dýchacích orgánů, kostí, mozku, močového měchýře, pokožku. Porážka lymfatických uzlin pro onemocnění není typická.

Rakovina folikulů je častější u obyvatel velkých měst, v oblastech, kde je zvýšené ionizující záření a nepříznivá ekologická situace.

Vlastnosti

 • Rakovina folikulů je častější ve věku od 40 do 60 let. U osob tohoto věku je nemoc charakterizována agresivním průběhem, je méně léčitelná.
 • V 3,5 krát častěji je onemocnění zjištěno ve slušném sexu.
 • Špatná prognóza onemocnění je přímo úměrná velikosti nádoru a stáří pacienta.
 • Nádor má formu kulatého tvaru v kapsli, uvnitř kterého je během řezu možné odhalit ložiska krvácení a těsnění.
 • Na rozdíl od adenomu štítné žlázy a papilárního karcinomu nádor z folikulárních buněk klíčí do kapslí a cév, což je velmi obtížné identifikovat i odborníkům. Nemoc má často agresivní průběh av krátkém čase může poskytnout metastázu v celém těle. Lze říci, že folikulární rakovina je mnohem častěji papilární a má vyšší variantu malignity.

Morfologické rysy

Nádor se vyvíjí z folikulárního epitelu, zatímco v její struktuře žádné známky buňky nebo tkáně atypie, že je diagnostická malignity. Nejdůležitějším rysem této rakoviny je schopnost klíčit do žil a tepen, kapsle štítné žlázy. Na histologii rakovina vypadá jako uzlík s porézní strukturou, v některých případech nemá jasné hranice.

Klasifikace

Fáze nemoci určuje velikost a její rozložení:

Zdroj: http://www.obozrevatel.com/health/bolezni/rak-zlokachestvennaya-opuhol-schitovidnoj-zhelezyi-prichinyi-simptomyi-diagnostika-i-lechenie.htm, http://diabet911.com/lechenie/rak- shhitovidnoj-zhelezy-prognoz.html, http://moyazheleza.ru/shchitovidnaya/zabolevaniya/follikulyarnyj-rak-shchitovidnoj-zhelezy.html

Vyvodit závěry

Nakonec chceme dodat: velmi málo lidí ví, že podle oficiálních údajů mezinárodních lékařských struktur je hlavní příčinou rakoviny parazity, které žijí v lidském těle.

Provedli jsme vyšetřování, studovali spoustu materiálů a v praxi jsme nejprve zkontrolovali vliv parazitů na rakovinu.

Jak se ukázalo, 98% pacientů trpících onkologií je infikováno parazity.

A to není slavná kapela gelmity a mikroorganismy a bakterie, které vedou k nádorům, šíří v krevním oběhu v celém těle.

Chci vás varovat, že nepotřebujete běžet do lékárny a kupovat drahé léky, které podle lékárníků odstraní všechny parazity. Většina léků je mimořádně neúčinná, kromě toho způsobuje tělu obrovskou škodu.

Co mám dělat? Pro začátečníky doporučujeme číst článek s hlavním onoparazitologem země. Tento článek popisuje způsob, kterým můžete vyčistit vaše tělo parazitů za jediný rubl, bez poškození těla. Přečtěte si článek >>>

Rakovina štítné žlázy - prognózy přežití

Navzdory skutečnosti, že v posledních letech se počet pacientů s diagnózou rakoviny štítné žlázy ztrojnásobil, jejich míra přežití je jedna z nejlepších. To je způsobeno skutečností, že nízké diferenciální formy nádoru této lokalizace jsou pouze 10%

Klinické chování karcinomu štítné žlázy a dlouhodobé prognózy

Štítná žláza je nejvíce citlivá na účinky vnějšího záření. Riziko vývoje rakoviny štítné žlázy se zdvojnásobilo u pacientů, kteří v době expozice záření neměli patnáct let. Osoby, které byly vystaveny radiační expozici v dětství z důvodu prodlouženého latentního období vývoje nádoru, mají vysoké riziko onemocnění po celý život.

Jedním z hlavních problémů, které se starají o pacienta a jeho rodinu, je prognóza nemoci u rakoviny štítné žlázy. Prognóza pětiletého přežití závisí na histologické struktuře nádorové tkáně. Existují takové typy rakoviny štítné žlázy:

1. Papilární rakovina štítné žlázy se vyskytuje v 70% případů. Je charakterizován extrémně pomalým růstem. Faktem je, že při rakovině papilární se nádor rozvíjí nejprve v jednom laloku žlázy, ale brzy se tento proces rozšíří na celý orgán. V případě detekce papilární rakoviny dosahuje míra přežití 95%.

2. Třináct procent pacientů má folikulární karcinom štítné žlázy. Prognóza této formy rakoviny je určena skutečností, že její vývoj probíhá v těle, proto jsou metastázy extrémně vzácné. Objevuje se u pacientů, kteří po dlouhou dobu zaznamenali nedostatek jódu.

3. Méně slibné v tomto ohledu je definováno u 5% pacientů s medulární rakovinou štítné žlázy. Prognóza této formy je nepříznivá, protože v počátečních fázích poskytuje metastázy. Míra přežití je 15%.

4. Nejčastější formou rakoviny štítné žlázy je anaplastická (nediferencovaná) rakovina. On je nemocný ne více než 2-3%. Nádor má tendenci rychle růst a vylít do sousedních tkání a orgánů. Rychle se šíří po celém těle. Bohužel u této formy rakoviny štítné žlázy pacienti žijí ne více než 1 rok, a proto je pětiletá míra přežití 0.

5. 2-3% pacientů má lymfom (fibrosarkom, sarkom, metastatická a epidermoidní rakovina). Je charakterizována těžkou hypertrofií štítné žlázy a postižením regionálních lymfatických uzlin. V případě progrese patologického procesu se přidávají známky komprese mediastinálních orgánů. Přežití je velmi nízké, ne více než 20%.

6. Někdy se v 5-10% případů objeví smíšená onkologická onemocnění (rakovina štítné žlázy). V tomto případě prognóza přežití závisí na množství onkologických buněk.

Dlouhodobé předpovědi různých histologických typů rakoviny štítné žlázy

Porovnejme údaje o pětiletém a desetiletém přežití u různých typů karcinomů. Podle údajů Gyory F. kliniky bylo celkové pět let a desetileté přežití pacientů s papilárními karcinomy 93% a 89%. Současně byl u folikulárních karcinomů tento ukazatel 92% a 80%.

Podobné studie provedené skupinou vědců vedené Tachikavou T. ukázaly mírně odlišné výsledky. Podle jejich údajů bylo pět let přežití pacientů s papilárním karcinomem štítné žlázy 93%, 88% pacientů nemělo opakování během deseti let. U folikulárních nádorů byla míra přežití pět let i deseti let stejná a činila 93,5%.

Marchesi M. a spoluautoři porovnali dlouhodobou prognózu u pacientů s normálními a "agresivními" typy papilární rakoviny. Během období dvanácti let nedošlo k žádné recidivě onemocnění u 96% pacientů s papilární rakovinou štítné žlázy. Současně u osob s typickými formami onemocnění byl tento ukazatel 98%, zatímco s agresivními byl o něco nižší (83%).

Jednou z nejslibnějších pro dlouhodobou prognózu je folikulární karcinom štítné žlázy. Prognóza po operaci je 100%.

Tabulka 1. Porovnání prognózy pro folikulární a kapilární karcinom štítné žlázy.

Rakovina štítné žlázy: prognóza

Přidal: admin 09/09/2016

Onkologie štítné žlázy je v moderní době častým jevem. Důvodem je situace v oblasti životního prostředí a růst hormonálních chorob.

Anatomie štítné žlázy

Dvudolevoy tělo je v krční oblasti lidského těla a plní funkci akumulaci a uvolňující hormon, které obsahují jod (tyroxin a trijodtyronin). Také folikulární C-buňky v něm jsou zapojeny do uvolňování kalcitoninu, který stimuluje a uchovává kostní systém. Horní část orgánu je reprezentována štítnou žlázou a spodní částí jsou příštítné žlázy. Hmotnost těla může dosáhnout až 30 gramů. U žen se mění v objemu a hmotnosti, protože hraje důležitou roli v reprodukční funkci. To je způsobeno tím, že kromě strukturách centrálního nervového systému, vaječníků, prsu, a nadledvinek, štítné žlázy je významným neuroendokrinní orgán, který reguluje hormonální rovnováhu u žen. Proto jsou to ženy, které mají vyšší procento onkologie ve štítné žláze.

Maligní tvorba štítné žlázy

Při vzniku rakoviny štítné žlázy hraje zvláštní roli folikulární C-buňky. Po působení vnějších nebo vnitřních faktorů na tělo se tyto buňky začnou rozšiřovat a dochází k infiltraci štítné žlázy. Takové období může trvat roky asymptomatickým průběhem jak u žen, tak u mužů, ale podle histologické struktury se novotvary mohou vyvinout rychle, s výraznými příznaky. Po odstranění benigního adenomu se nádor může vrátit do maligní formace a prognóza může být zklamáním.

Klasifikace rakoviny štítné žlázy a prognóza na celý život

Existuje několik forem rakoviny procesů ve štítné žláze, které se liší ve stupni diferenciace, histologické struktury, úniku, léčby recidivy a prognózy pro život po operaci, a to:

 • Folikulární karcinom;
 • Rakovina medulární;
 • Papilární rakovina;
 • Rakovina tuhých látek;
 • Anaplastická rakovina.

Nejjednodušší identifikaci, tok a příznivé pro přežití po operaci k odstranění těla je papilární rakovina. Tato forma je pozorována u žen a mužů různého věku a dokonce u dětí. Podle frekvence detekce je papilární rakovina zaznamenána na padesát let života nebo po šedesáti letech. V poslední době se případy onkologie v dětství staly častými.

Tumor papillární formy není zapouzdřený a nedosahuje příliš velkých velikostí, ačkoli někdy dosahuje více než pět centimetrů. Rakovina má epiteliální povahu a vysokou míru diferenciace. Papilární rakovina se vyvine uvnitř jedné štítné žlázy ve formě cystovitých dutin, v nichž jsou zaznamenány papilární růst pojivové tkáně. V některých z nich jsou pozorovány cévy, stejně jako kalcifikované a bazofilní oblasti, což je přesně popsáno u této formy rakoviny. Podle hormonální podstaty vývoje je nádor obvykle citlivý na radioaktivní jód, který je považován za velmi důležitý při léčbě, protože po odstranění orgánu se často používá metoda radioaktivní jodové terapie. Takové léčení brání relapsu a významně zvyšuje přežití pacientů s rakovinou.

Symptomatický obraz papilární rakoviny může vypadat asymptomaticky. Při provádění ultrazvukového vyšetření není velmi snadné zjistit, zda leží jeden nebo více uzlin v štítné žláze. Tam je velký neoplasm, zpravidla hustý na palpation, a malé uzly nelze sondovat. Přítomnost papilární rakoviny závisí na příznakech metastáz, které se objevují okamžitě na straně léze. Metastázy papilárního nádoru se šíří lymfatickými kanály do regionálních lymfatických uzlin. V některých případech mohou metastázy dosáhnout významných velikostí, které mohou být větší než primární nádor, ale současně je štítná žláza mobilní a patologické symptomy chybí. V průběhu operace, pokud jsou nalezeny hluboce skryté malé, papilární rakovinové uzliny, je to dobrý signál pro další prognózu přežití pacienta po léčbě. Není neobvyklé, že došlo k relapsu onemocnění. K tomu dochází v případě odstranění jednoho postiženého laloku štítné žlázy, který může být v budoucnu vyjádřen výskytem papilární rakoviny v jiném laloku. K vyloučení takového relapsu se pacient často připravuje na operaci k odstranění celého těla. Ke snížení frekvence metastáz a relapsu je také velmi důležité identifikovat a odstranit uzliny v časném vývoji nádoru.

V případě infiltračního růstu nádoru existují symptomy bolesti, chrapot, polykání, dýchání. Někdy papilární rakovina metastazuje do kostí a plic. Tato klinika se týká zralé formy rakoviny a má kontraindikace k chirurgickému zákroku, což naznačuje nepříznivou prognózu života pacienta.

Léčba rakoviny papilární - operace k odstranění jedné nebo dvou štítné žlázy a následné hormonální léčby. Typicky, diagnostika papilárního karcinomu a studovat jeho histologické struktury určuje taktiku na operaci, která zahrnuje odstranění štítné žlázy úplně. Když byl dotázán, proč, když zasáhl pouze jedním podílem, že odpověď spočívá v tom, že papilární karcinom schopné dát recidivu do jiného podílu jako metastáz lymfatických převedena do zdravé tkáně. Ale podle statistik je míra přežití po léčbě této formy rakoviny, a to zejména u mladých pacientů dosahuje téměř 100%. U starších lidí, je prognóza pro život je rovněž příznivé, asi 80% případů.

Situace je horší u lidí, u kterých je štítná žláza postižena anaplastickou rakovinou. Tato forma je maligní nádor, který se neobjevuje velmi často, ale se rychle rozvíjí s nepříznivým pro život pacienta, což je prognóza.

Anaplastický karcinom štítné žlázy je považován za komplexní onkologické onemocnění, která se vyznačuje rychlým růstem abnormálních buněk, agresivní samozřejmě, světlé symptomů a nízkou citlivostí na léčbu. Tento nádor se vyskytuje u starších lidí a oslabení imunitního systému, což často vede k úmrtí pacienta výsledku. Anaplastický karcinom typu akutní tyreoiditidy se vyskytuje. Zlomyslnost blesk klíčit tkáně kapsli štítné žlázy a ovlivňuje krevní cévy a okolní tkáň. Klinika patologického stavu je považována za zhoršení celkového stavu muže nebo ženy a bolestivého zvýšení krční páteře. V této oblasti může docházet k hyperemii a hustotám žlázy. Často dochází ke zvýšení tělesné teploty. Ve studii, charakteristická vlastnost může být difuzní infiltrace tkáňových řezů tyroidních folikulárních lymfatické tkáně bez přítomnosti koloidní obsahu žlázy a parenchymu. Tento orgán se zvyšuje a stává se hustě elastický s omezením pohybu, protože dochází k pájení s průdušnicí nebo s přilehlými tkáněmi. Při anaplastické rakovině jsou zpravidla postiženy obě laloky štítné žlázy. Metastázy, tento nádor se šíří poměrně rychle v regionálních a vzdálených uzlů, stejně jako subjekty: mezihrudí kostí pánve, lebka. obratle, játra, nadledviny a plíce. V tkáních nádorových buněk kostní metastázy jsou často zralejší než primárního nádoru. Kromě toho přítomnost metastáz, a rychle rostoucí nádor štítné žlázy, pacienti zaznamenat následující příznaky:

 • Bolestivost v krku a hrudníku, stejně jako v kostech. Bolest vyzařuje do ucha a ramen;
 • Dýchání se stává obtížné, dochází k dechu;
 • Hlas pacienta trpí chraplavým tónem a objeví se kašel;
 • Přítomnost příznaků intoxikace během rozpadu tumoru;
 • Symptomy poruchy centrálního nervového systému jsou pozorovány: nespavost, nervozita, nedostatečná pozornost, depresivní stav.

Diagnostikovat anaplastického rakoviny, můžete použít palpaci, stanovení metastatických lymfatických uzlin na krku a v oblasti Sterno - klavikulární -sostsevidenoy svalů, stejně jako pomocí biopsie. Anaplastický nádor označuje nízkým stupněm diferenciace, a po stanovení diagnózy afirmativní naléhavou operaci a při dlouhodobé léčbě onkobolezni. Podle statistik přežití pro anaplastickou rakovinu je třeba poznamenat, že recidivy a úmrtí jsou vysoké. Predikce života po operaci je 15% případů do tří let a 5% pěti let života.

Diagnostická opatření pro stanovení nádoru v štítné žláze

K detekci novotvaru v orgánech je nejčastěji používaným ultrazvukem štítná žláza, která pomáhá určit lokalizaci a velikost patologického procesu. Jedná se o zhoubný nádor na uzi sám může vydat nejasný odraz Uz-vlnu, rozmazanými okraji a heterogenní strukturou, ve kterém je krevní zásobení pohledu. Pro stanovení nádoru histologii, tenkou jehlou biopsie se používá, přes který studie biopsie vzorkování a buněk. Plot intravenózní analýzu krve v něm stanovení obsahu hormonů a okomarkerov koncentraci, která indikuje přítomnost a typ rakovinové buňky štítné žlázy (thyreotropní hormon, thyroxin, trijodthyronin, parathyroidního hormonu, kalcitoninu, proto-onkogenu, antischitovidnye protilátka, thyreoglobulinu, a t.).

Na všechny otázky pacienta, po stanovení konečné diagnózy, by měl reagovat zkušený onkolog. Dnes existují místa tematických fór onkologických onemocnění pro lidi, kteří chtějí získat zpětnou vazbu o záležitostech, které se jich týkají.

Můžete Chtít Profi Hormony